logo act & speak
stránky zobrazit v českém jazyce display web in english
Novinky

The Hotel

Byl jednou jeden hotel, a v něm se jednoho večera ubytovali dva podezřelí hosté... Původní fraška s písničkami, ve které nechybí loupež, detektiv, spousta dveří, nedorozumění a bitky, ale samozřjmě je to o lásce. Hrají účastníci kurzu pro dospělé a hosté. 11. a 13. června 2023, 19:00, Klub Úl, Frýdlantská 26, Praha 8.


A Special Present

Vřele zveme na představení 'A Special Present'! Vánoční příběh s písničkami, hrají děti od 7 do 14 let. Neděle 18. prosince od 12:00 a od 16:30, Karlínské Spektrum, Karlínské nám. 7.


The Island

Červen 2022: Přijďte se podívat na hru o pirátech a jednom velmi zvláštním pokladu. Hrají děti od 7 do 13 let. Více zde.


Začíná kurz pro děti od 7 do 12 let!

Od 1. února začínáme nacvičovat pirátskou hru s písničkami. Přidejte se! Více zde.


Earth Bound

Prosinec 2021: Už jen týden nás dělí od dokončení neuvěřitelného divadelního počinu, muzikálu "Earth Bound". Původně měl být uveden v červnu 2020 a plánovali jsme s ním vycestovat, teď bude zázrak, když se v den představení všichni ve zdraví sejdou. Snad vše dobře dopadne a budeme hrát. Je to v angličtině s českými titulky, hrají děti od 4 do 17 let. Přijďte se podívat, bude to neopakovatelné. Hrajeme v sobotu 11. prosince od 18:00 v D21, Záhřebská 21, Praha 2 (rezervace u mě), a v neděli 12. prosince od 18:00 v Činoherním klubu. Více zde


Stránky pro učitele

Září 2019: Dlouho očekávané stránky pro učitele jsou tu! Obsah se bude postupně rozrůstat. www.actandspeak.com


Zobrazit všechny

Sketches in English (Scénky v angličtině)

30. května 2007

Jazyková škola Jeviště a Základní škola Kladská zvou žáky základních škol a jejich učitele na II. ročník odpolední přehlídky scének v anglickém jazyce. Námětem může být cokoliv: rozhovor z učebnice, úryvek z divadelní hry, vtip, vlastní tvorba aj. Scénky si děti mohou připravit ve spolupráci s učiteli, samy nebo je přijít zkonzultovat přímo do Jazykové školy Jeviště. Nezáleží na stupni pokročilosti v angličtině, i jednoduchý, zajímavě předvedený dialog může sklidit úspěch!

CO VÁS ČEKÁ:

Příjemné odpoledne plné zajímavých vystoupení

Ukázka dramatických her a cvičení v angličtině

Drobné ceny pro každého

SOUTĚŽENÍ A ODBORNÁ POROTA
Na rozdíl od minulého roku bude akce letos méně soutěžní, větší důraz bude kladen na vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností mezi školami. Porota nebude jednotlivá vystoupení porovnávat, bude se k nim pouze odborně vyjadřovat – tj. poskytne hercům, autorům i režisérům zpětnou vazbu a poradí, na co se při příští práci zaměřit. Dále může porota udělit drobné ceny za mimořádné výkony (např. v kategoriích herecký výkon, původní scénář, rekvizity, kostýmy atd.). Žáci sami rozhodnou o divácké ceně. Porota dále udělí zvláštní cenu „Jeviště“ za výuku angličtiny prostřednictvím divadla. Její držitelé budou pozváni na na představení Jazykové školy Jeviště, kde budou moci svou scénku předvést v záři reflektorů.

CENA „JEVIŠTĚ“
Porota udělí tuto cenu za scénku, která bude nejlépe splňovat tato kritéria:
1. Herci předvedou scénku bez výrazných jazykových chyb.
2. Všem hercům bude v průběhu celé scénky dobře rozumět.
3. Scénka bude dobře zvládnutá po jazykové stránce, a zároveň bude zřejmé, že jazyková úroveň scénky není výrazně nižší než pokročilost herců.
4. Veškeré repliky budou přirozeně propojené s gesty, mimikou, pohybem po jevišti. (Narozdíl od pouhého odříkávání naučených replik.)
5. Děj scénky bude konkrétní, srozumitelný a pochopitelný.
6. Scénka bude divácky zajímavá.
7. Z výkonu bude zřejmé, že jsou všichni žáci činností plně zaujati.

KATEGORIE:
Zúčastnit se mohou žáci ve dvou kategoriích: mladší (4. – 6. třída) a starší (7. – 9. třída). Z každé školy se mohou přihlásit nejvýše dvě skupinky do každé kategorie.

JAK MAJÍ SCÉNKY VYPADAT:
1. Scénka musí být celá v anglickém jazyce a musí být předvedena bez pomoci textů.
2. Scénka nesmí být delší než 5 minut.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat scénky s morálně nepřijatelnou tématikou (např. agresivní, rasistické aj.).

TERMÍN KONÁNÍ:
14:00 hodin – mladší kategorie
15:30 hodin – starší kategorie

MÍSTO KONÁNÍ:
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4
Francouzská 56
Praha 10, 101 00

DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
Metro: Jiřího z Poděbrad (pěšky 10 – 15 minut) nebo Náměstí Míru (a dále tramvají)
Tram: 4, 22, 23 (mezi zastávkami Jana Masaryka a Krymská)

PŘIHLÁŠKY:
Přihlásit se můžete do 30. dubna 2007 na telefonu 604 232 717 nebo e-mailem na adrese bara.dockalova@jeviste.cz.
V e-mailu uveďte jméno školy, kategorii, celá jména všech herců a telefonický kontakt na učitele. (V případě, že se žáci přihlašují sami, uvedou tel. číslo jednoho z nich.) Jazyková škola Jeviště vám registraci potvrdí.

KONZULTACE V JŠ JEVIŠTĚ
Svou scénku můžete přijít zkonzultovat přímo do Jazykové školy Jeviště. Rádi vám pomůžeme doladit či zdokonalit divadelní i jazykovou stránku vašeho vystoupení a odstranit případné chyby, abyste měli větší šanci na úspěch.
Těšíme se na vaši účast!