logo act & speak
stránky zobrazit v českém jazyce display web in english
Novinky

Stránky pro učitele

Září 2019: Dlouho očekávané stránky pro učitele jsou tu! Obsah se bude postupně rozrůstat. www.actandspeak.com


Letošní kurzy

Ve školním roce 2019/20 otvíráme dva kurzy: ve čtvrtek od 17:30 pro děti od 6. do 9. třídy a v úterý od 17 hodin pro děti od 7 do 9 let. Je také možno přihlásit děti ze 3. - 4. tříd do čtvrtečního kurzu jazykové školy Threshold, se kterou nově spolupracujeme, více ZDE.


Kurz pro děti z 5. - 8. tříd

Po dlouhé odmlce se vrací detektivní hra s písničkami The Robber! Zkoušky každý čtvrtek odpoledne. Více ZDE.


Písničky do hodin angličtiny

Jste-li učitelé nebo rodiče, možná se vám bude hodit několik našich dětských písniček na výuku angličtiny. U některých videí najdete v popisu i tipy pro práci s nimi.

What Are You Doing

Good Morning, Hello

Let's Hop


Školní rok 2016-17

V tomto školním roce nepořádá Jeviště žádné kurzy. Velice se omlouváme všem zájemcům a těšíme se na setkávání v dalších letech.


Zobrazit všechny

Divadlo jazyků byla celostátní přehlídka cizojazyčných školních představení a konference pro učitele cizích jazyků. Pořádali jsme ji ve spolupráci se Základní školou Marjánka, s Pedagogickou fakultou UK a s Cambridge University Press. Proběhla v letech 2009, 2011 a 2013. Byla to jistě kouzelná, smysluplná akce, ale organizačně byla velmi náročná a po třetím ročníku přišel čas tento velký projekt ukončit. Držíme vám palce, abyste pro svá představení našli jiné podobné akce, a třeba někdy nashledanou...

Divadelní přehlídka probíhala v malostranském Divadle Na Prádle, kterému tímto moc děkujeme za velkou vstřícnost po všechny tři ročníky. Na přehlídku se mohla přihlásit všechna představení, která byla secvičena za účelem jazykové výuky v jiném než mateřském jazyce účinkujících. Hlavním cílem přehlídky bylo setkání podobně zaměřených škol, učitelů, studentů a žáků, vzájemná inspirace a zpětná vazba a v neposlední řadě posílení kvality jazykové výuky. Účastníci přehlídky byli aktivní nejen na jevišti, ale i v hledišti, při vzájemném sledování a evaluaci, následných reflexích s odbornou porotou i na tvořivých dílnách.

Konference pro učitele cizích jazyků

Konference probíhala vždy v sobotu a v neděli na půdě katedry anglického jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Byla určena učitelům cizích jazyků, kteří ve své výuce využívají či chtějí využívat postupy z dramatické výchovy a divadla. Odborníci, kteří se tímto přístupem zabývají v praktické i teoretické rovině, prezentovali své projekty a jejich výsledky. Své praktické zkušenosti a dovednosti účastníkům předávali ve formě interaktivních seminářů a dílen. Nechyběl prostor pro vzájemné setkávání a výměnu zkušeností. V odpoledních hodinách mohli účastníci konference sledovat představení z divadelní přehlídky v Divadle Na Prádle.