logo act & speak
stránky zobrazit v českém jazyce display web in english
Novinky

The Hotel

Byl jednou jeden hotel, a v něm se jednoho večera ubytovali dva podezřelí hosté... Původní fraška s písničkami, ve které nechybí loupež, detektiv, spousta dveří, nedorozumění a bitky, ale samozřjmě je to o lásce. Hrají účastníci kurzu pro dospělé a hosté. 11. a 13. června 2023, 19:00, Klub Úl, Frýdlantská 26, Praha 8.


A Special Present

Vřele zveme na představení 'A Special Present'! Vánoční příběh s písničkami, hrají děti od 7 do 14 let. Neděle 18. prosince od 12:00 a od 16:30, Karlínské Spektrum, Karlínské nám. 7.


The Island

Červen 2022: Přijďte se podívat na hru o pirátech a jednom velmi zvláštním pokladu. Hrají děti od 7 do 13 let. Více zde.


Začíná kurz pro děti od 7 do 12 let!

Od 1. února začínáme nacvičovat pirátskou hru s písničkami. Přidejte se! Více zde.


Earth Bound

Prosinec 2021: Už jen týden nás dělí od dokončení neuvěřitelného divadelního počinu, muzikálu "Earth Bound". Původně měl být uveden v červnu 2020 a plánovali jsme s ním vycestovat, teď bude zázrak, když se v den představení všichni ve zdraví sejdou. Snad vše dobře dopadne a budeme hrát. Je to v angličtině s českými titulky, hrají děti od 4 do 17 let. Přijďte se podívat, bude to neopakovatelné. Hrajeme v sobotu 11. prosince od 18:00 v D21, Záhřebská 21, Praha 2 (rezervace u mě), a v neděli 12. prosince od 18:00 v Činoherním klubu. Více zde


Stránky pro učitele

Září 2019: Dlouho očekávané stránky pro učitele jsou tu! Obsah se bude postupně rozrůstat. www.actandspeak.com


Zobrazit všechny

Divadlo jazyků byla celostátní přehlídka cizojazyčných školních představení a konference pro učitele cizích jazyků. Pořádali jsme ji ve spolupráci se Základní školou Marjánka, s Pedagogickou fakultou UK a s Cambridge University Press. Proběhla v letech 2009, 2011 a 2013. Byla to jistě kouzelná, smysluplná akce, ale organizačně byla velmi náročná a po třetím ročníku přišel čas tento velký projekt ukončit. Držíme vám palce, abyste pro svá představení našli jiné podobné akce, a třeba někdy nashledanou...

Divadelní přehlídka probíhala v malostranském Divadle Na Prádle, kterému tímto moc děkujeme za velkou vstřícnost po všechny tři ročníky. Na přehlídku se mohla přihlásit všechna představení, která byla secvičena za účelem jazykové výuky v jiném než mateřském jazyce účinkujících. Hlavním cílem přehlídky bylo setkání podobně zaměřených škol, učitelů, studentů a žáků, vzájemná inspirace a zpětná vazba a v neposlední řadě posílení kvality jazykové výuky. Účastníci přehlídky byli aktivní nejen na jevišti, ale i v hledišti, při vzájemném sledování a evaluaci, následných reflexích s odbornou porotou i na tvořivých dílnách.

Konference pro učitele cizích jazyků

Konference probíhala vždy v sobotu a v neděli na půdě katedry anglického jazyka a literatury, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Byla určena učitelům cizích jazyků, kteří ve své výuce využívají či chtějí využívat postupy z dramatické výchovy a divadla. Odborníci, kteří se tímto přístupem zabývají v praktické i teoretické rovině, prezentovali své projekty a jejich výsledky. Své praktické zkušenosti a dovednosti účastníkům předávali ve formě interaktivních seminářů a dílen. Nechyběl prostor pro vzájemné setkávání a výměnu zkušeností. V odpoledních hodinách mohli účastníci konference sledovat představení z divadelní přehlídky v Divadle Na Prádle.