logo act & speak
stránky zobrazit v českém jazyce display web in english
Novinky

Stránky pro učitele

Září 2019: Dlouho očekávané stránky pro učitele jsou tu! Obsah se bude postupně rozrůstat. www.actandspeak.com


Letošní kurzy

Ve školním roce 2019/20 otvíráme dva kurzy: ve čtvrtek od 17:30 pro děti od 6. do 9. třídy a v úterý od 17 hodin pro děti od 7 do 9 let. Je také možno přihlásit děti ze 3. - 4. tříd do čtvrtečního kurzu jazykové školy Threshold, se kterou nově spolupracujeme, více ZDE.


Kurz pro děti z 5. - 8. tříd

Po dlouhé odmlce se vrací detektivní hra s písničkami The Robber! Zkoušky každý čtvrtek odpoledne. Více ZDE.


Písničky do hodin angličtiny

Jste-li učitelé nebo rodiče, možná se vám bude hodit několik našich dětských písniček na výuku angličtiny. U některých videí najdete v popisu i tipy pro práci s nimi.

What Are You Doing

Good Morning, Hello

Let's Hop


Školní rok 2016-17

V tomto školním roce nepořádá Jeviště žádné kurzy. Velice se omlouváme všem zájemcům a těšíme se na setkávání v dalších letech.


Zobrazit všechny

Sketches in English (Scénky v angličtině)

30. května 2007

Jazyková škola Jeviště a Základní škola Kladská zvou žáky základních škol a jejich učitele na II. ročník odpolední přehlídky scének v anglickém jazyce. Námětem může být cokoliv: rozhovor z učebnice, úryvek z divadelní hry, vtip, vlastní tvorba aj. Scénky si děti mohou připravit ve spolupráci s učiteli, samy nebo je přijít zkonzultovat přímo do Jazykové školy Jeviště. Nezáleží na stupni pokročilosti v angličtině, i jednoduchý, zajímavě předvedený dialog může sklidit úspěch!

CO VÁS ČEKÁ:

Příjemné odpoledne plné zajímavých vystoupení

Ukázka dramatických her a cvičení v angličtině

Drobné ceny pro každého

SOUTĚŽENÍ A ODBORNÁ POROTA
Na rozdíl od minulého roku bude akce letos méně soutěžní, větší důraz bude kladen na vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností mezi školami. Porota nebude jednotlivá vystoupení porovnávat, bude se k nim pouze odborně vyjadřovat – tj. poskytne hercům, autorům i režisérům zpětnou vazbu a poradí, na co se při příští práci zaměřit. Dále může porota udělit drobné ceny za mimořádné výkony (např. v kategoriích herecký výkon, původní scénář, rekvizity, kostýmy atd.). Žáci sami rozhodnou o divácké ceně. Porota dále udělí zvláštní cenu „Jeviště“ za výuku angličtiny prostřednictvím divadla. Její držitelé budou pozváni na na představení Jazykové školy Jeviště, kde budou moci svou scénku předvést v záři reflektorů.

CENA „JEVIŠTĚ“
Porota udělí tuto cenu za scénku, která bude nejlépe splňovat tato kritéria:
1. Herci předvedou scénku bez výrazných jazykových chyb.
2. Všem hercům bude v průběhu celé scénky dobře rozumět.
3. Scénka bude dobře zvládnutá po jazykové stránce, a zároveň bude zřejmé, že jazyková úroveň scénky není výrazně nižší než pokročilost herců.
4. Veškeré repliky budou přirozeně propojené s gesty, mimikou, pohybem po jevišti. (Narozdíl od pouhého odříkávání naučených replik.)
5. Děj scénky bude konkrétní, srozumitelný a pochopitelný.
6. Scénka bude divácky zajímavá.
7. Z výkonu bude zřejmé, že jsou všichni žáci činností plně zaujati.

KATEGORIE:
Zúčastnit se mohou žáci ve dvou kategoriích: mladší (4. – 6. třída) a starší (7. – 9. třída). Z každé školy se mohou přihlásit nejvýše dvě skupinky do každé kategorie.

JAK MAJÍ SCÉNKY VYPADAT:
1. Scénka musí být celá v anglickém jazyce a musí být předvedena bez pomoci textů.
2. Scénka nesmí být delší než 5 minut.
3. Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat scénky s morálně nepřijatelnou tématikou (např. agresivní, rasistické aj.).

TERMÍN KONÁNÍ:
14:00 hodin – mladší kategorie
15:30 hodin – starší kategorie

MÍSTO KONÁNÍ:
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4
Francouzská 56
Praha 10, 101 00

DOPRAVNÍ SPOJENÍ:
Metro: Jiřího z Poděbrad (pěšky 10 – 15 minut) nebo Náměstí Míru (a dále tramvají)
Tram: 4, 22, 23 (mezi zastávkami Jana Masaryka a Krymská)

PŘIHLÁŠKY:
Přihlásit se můžete do 30. dubna 2007 na telefonu 604 232 717 nebo e-mailem na adrese bara.dockalova@jeviste.cz.
V e-mailu uveďte jméno školy, kategorii, celá jména všech herců a telefonický kontakt na učitele. (V případě, že se žáci přihlašují sami, uvedou tel. číslo jednoho z nich.) Jazyková škola Jeviště vám registraci potvrdí.

KONZULTACE V JŠ JEVIŠTĚ
Svou scénku můžete přijít zkonzultovat přímo do Jazykové školy Jeviště. Rádi vám pomůžeme doladit či zdokonalit divadelní i jazykovou stránku vašeho vystoupení a odstranit případné chyby, abyste měli větší šanci na úspěch.
Těšíme se na vaši účast!