logo act & speak
stránky zobrazit v českém jazyce display web in english
Novinky

Scripts and Songs

Check out Bara's new website for English teachers! www.actandspeak.com


Zobrazit všechny

Videogallery

The Tale of the Magic Spring

   

 

Hard Candy (divadelní hra Jonathana Randa)


 

The Circus


 

A Special Present


 

Správná chvíle (kurz češtiny pro dospělé)


 

A Special Present (ukázka z představení kurzu pro děti)


 

Správná chvíle (Czech for foreigners)


 

A Special Present (English for children)


 

La Vacanza

 

Lesson


 

An der Grenze (Czech and German project)


 

The song "The Bouncing Ball"


 

Preview of "Správná chvíle" (The right moment - czech for foreingers)